Bruksela

Posiedzenia Komisji Kontroli Budżetowej

Posiedzenia Komisji Kontroli Budżetowej

Posiedzenia Komisji Kontroli Budżetowej, w trakcie których były m.in. głosowane absolutoria za 2013 rok dla poszczególnych instytucji unijnych oraz omawiany pakiet sprawozdań Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Wśród nich sprawozdanie pt.: „Misja policyjna UE w Afganistanie: niejednoznaczne wyniki”. Mam wątpliwości, czy nakłady finansowe są adekwatne do osiągniętych celów, co wyraziłam w toku dyskusji.

© 2019 Julia Pitera