Bruksela

Warsztaty w ramach Komisji Kontroli Budżetowej

Warsztaty w ramach Komisji Kontroli Budżetowej

Interesujące warsztaty w ramach Komisji Kontroli Budżetowej pt.: „Jak osiągnąć bardziej wiarygodne i przejrzyste systemy rachunkowości: jak zaprojektować europejskie standardy rachunkowości sektora publicznego z myślą o lepszym wykonywaniu budżetu UE w państwach członkowskich?”. I wymiana poglądów uczestników nad skutecznością obowiązujących w rachunkowości standardów. Bo zdania na ten temat wcale nie są jednakowe…

© 2019 Julia Pitera