Bruksela

Przemówienie Króla Hiszpanii Filipa VI

7 października 2015 r. Król Hiszpanii Filip VI wystąpił z przemówieniem na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Powiedział, że Unia Europejska powinna odpowiedzieć na kryzys uchodźczy z „hojnością, solidarnością i odpowiedzialnością”. Podkreślił również przywództwo Parlamentu Europejskiego i zapewnił, że Parlament Europejski może liczyć na „lojalność i odpowiedzialność Hiszpanii za projekt europejski; na zjednoczoną Hiszpanię, dumną z różnorodności, szanującą rządy prawa".

© 2019 Julia Pitera