Bruksela

Wystąpienie Prezydenta Francji na posiedzeniu plenarnym

Wystąpienie Prezydenta Francji na posiedzeniu plenarnym

7 października, na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu, wystąpił Prezydent Francji, François Hollande. W swoim przemówieniu podkreślił, że Europę od lat dotykają poważne kryzysy: gospodarczy, socjalny, a obecnie humanitarny, związany z falą uchodźców, co zawsze budzi wiele obaw, i sprawia, że poszczególne państwa zamykają się w sobie. Europa musi być jednak otwarta i być w stanie bronić swoich wartości.

© 2019 Julia Pitera