Bruksela

KE proponuje wspólne wymogi ws. dostępności dla osób niepełnosprawnych

KE proponuje wspólne wymogi ws. dostępności dla osób niepełnosprawnych

Komisja Europejska zaproponowała w środę wprowadzenie w UE wspólnych wymogów dotyczących dostosowania określonych produktów i usług do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tzw. europejski akt w sprawie dostępności może pomóc około 80 mln niepełnosprawnych w Unii.

Nowa dyrektywa ma wprowadzić wspólne wymogi dla wybranych usług i produktów. Ich listę ustalono po konsultacjach społecznych. Są to usługi bankowe i bankomaty, komputery, telefony i urządzenia telewizyjne, telefonia oraz usługi audiowizualne, transport, książki elektroniczne i handel elektroniczny. Wspólne zasady dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych będą obowiązywać również w przypadku unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych i korzystania z funduszy unijnych. Jednocześnie KE nie chce, by nowe przepisy wiązały się z nadmiernymi obciążeniami dla małych przedsiębiorstw, dlatego też mają je obowiązywać nieco łagodniejsze wymogi.

© 2019 Julia Pitera