Bruksela

Oświadczenie w sprawie ofiar talidomidu

Oświadczenie w sprawie ofiar talidomidu

Pani poseł Julia Pitera podpisała oświadczenie pisemne w sprawie podnoszenia poziomu wiedzy i wsparcia dla ofiar talidomidu.

W oświadczeniu wzywa się Komisję i Radę do:

  1. zachęcenia państw członkowskich do odpowiedniego uznania potrzeb ofiar talidomidu,
  2. zwiększenia poziomu wiedzy rządów państw członkowskich, z myślą o znalezieniu rozwiązania tego problemu wspólnie z przedsiębiorstwem, które opracowało ten lek, tak aby poszkodowani mogli otrzymać odszkodowanie umożliwiające im godne życie.
© 2019 Julia Pitera