Bruksela

Komisja Kontroli Budżetowej

Komisja Kontroli Budżetowej 25 styczeń 2016

W dniu dzisiejszym na Komisji Kontroli Budżetowej, odbywa się wymiana poglądów z Panią Kristaliną Georgijewą (wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i Komisarz odpowiedzialna za budżet oraz zasoby ludzkie). Po absolutorium dla Komisji EU przechodzimy do absolutorium Parlamentu EU.

© 2019 Julia Pitera