Bruksela

Komisja Kontroli Budżetowej

Komisja Kontroli Budżetowej

Na Komisji Kontroli Budżetowej głosowaliśmy poprawki do Sprawozdania rocznego za rok 2014 dotyczącego ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych. Byłam sprawozdawcą-cieniem tego sprawozdania z ramienia Europejskiej Partii Ludowej. Znacząca część zgłoszonych przez nas poprawek została przyjęta. Następny krok to głosowanie na posiedzeniu plenarnym.

© 2019 Julia Pitera