Bruksela

Transgraniczne adopcje

Transgraniczne adopcje

W komisji ds. petycji dyskutowaliśmy o transgranicznym uznawaniu adopcji. Opinia zawiera wiele pozytywnych rozwiązań, jednak w mojej opinii w tej delikatnej sprawie Unia Europejska powinna respektować różnice pomiędzy państwami m.in. w sprawie definicji rodziny. W głosowaniu wstrzymałam się od głosu.

© 2019 Julia Pitera