Bruksela

40 lecie EPP

40 lecie EPP

Europejska Partia Ludowa reprezentująca nurt chrześcijańsko - demokratyczny stanowi największą organizacją polityczną w Europie. Zrzesza75 partii członkowskich z 40 krajów, w tym również Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe z Polski. Obecnie wywodzi się z niej 12 szefów państw i rządów, 14 z ogólnej liczby 28 unijnych komisarzy – w tym Przewodniczący Komisji Europejskiej – Jean-Claude Juncker, a Grupa EPL jest największą spośród frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim.

EPL została powołana do życia w 1976 r. w Luksemburgu przez partie chadeckie wywodzące się z: Belgii, Irlandii, Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec i Włoch, a jej pierwszym przewodniczącym został ówczesny premier Belgii Leo Tindemans. 30 maja 2016 r. w 40 rocznicę istnienia EPL również w Luksemburgu – zgromadziło się blisko 700 przedstawicieli partii członkowskich oraz zaproszonych gości, aby świętować okrągłą rocznicę powstania Europejskiej Partii Ludowej.

Uroczystość rozpoczęła się od emisji filmu pokazującego dotychczasową drogę jaka pokonało EPL. Następnie ze swoimi przemówieniami wystąpili najważniejsi politycy EPL m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel, Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, Przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim Manfred Weber, były Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy oraz Przewodniczący EPL Joseph Daul.

Angela Merkel w swoim wystąpieniu przypomniała m.in. o naczelnej idei stojącej za integracją europejską, tj. zapewnieniu pokoju dla dobra i rozwoju wspólnoty oraz wyeliminowaniu wojen. Jej zdaniem, Europa może sprostać wspólczesnym wyzwaniom, w tym kryzysowi migracyjnemu tylko działając wspólnie.

Donald Tusk przestrzegał przed możliwym rozpadem UE i głoszeniem możliwości istnienia utopii bez UE . Negatywnie odniósł się do idea federalizacji uznając ją jako „nienajlepszą odpowiedź” na obecne problemy kontynentu. Jean-Claude Juncker zaprezentował ideę i dotychczasowe osiągnięcia sztandarowego projektu, tj. Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych – zwanego również Planem Junckera, który ma za zadanie przywrócić wzrost gospodarczy i miejsca pracy w Europie. Szef Grupy EPL w Parlamencie Europejskim Manfred Weber podkreślił, że zjednoczona Europa nie stoi i nigdy nie stała w sprzeczności z istnieniem państw narodowych, wręcz odwrotnie daje całkowitą swobodę i wsparcie. Były Przewodniczący Rady Europejskiej a zaraz współprzewodniczący specjalnej grupy roboczej EPL mającej wypracować rozwiązania dla przyszłości UE, Herman Van Rompuy podkreślił konieczność ukierunkowania się na efekty i rezultaty funkcjonowania Unii Europejskiej.

Po wystąpieniu Hermana Van Rompuy’a na scenę zaproszono zwycięzców konkursu ogłoszonego kilka tygodni temu przez EPP na Facebook’u. Zadaniem uczestników było napisanie eseju nt. „Przyszłość Europ”. Zwycięzcy konkursu tj. Marsida Bandili z Albanii, Manuel Zarb z Malty oraz Paweł Trojanowski –asystent regionalny Europosłanki Julii Pitery z Polski prezentowali swój punkt widzenia na temat przyszłości Europy. Paweł podczas swojego wystąpienia skupił się na konieczności zaszczepiania aktywnych postaw pro-obywatelskich i pro-przedsiębiorczych u dzieci, apelował też, by podejmować jak najszybsze działania by wzmacniać w obywatelach potrzebę aktywności a nie promować bierne postawy rozdając pieniądze za nic.

Uroczystą galę zakończył Przewodniczący EPL Joseph Daul, który przestrzegał przed politykami głoszącymi populistyczne hasła stwierdzając, że „są oni doskonali jedynie w wyszukiwaniu problemów, a nie w znajdywaniu rozwiązań”.

© 2019 Julia Pitera