Zwracają się Państwo do mnie bezpośrednio, telefonicznie i pisemnie w różnych ważnych sprawach osobistych związanych m.in. z problemami rodzinnymi, sąsiedzkimi, prawnymi czy z troskami o charakterze materialno-bytowym. Otrzymuję też pisma od osób, szczególnie przejętych dobrem wspólnym, osób u których w sercach szczególne miejsce zajmuje interes publiczny.

 

OSOBY TE PODEJMUJĄ W SWOICH PISMACH KWESTIE:

 • stanu dróg,
 • stanu infrastruktury oświatowej,
 • niegospodarności w instytucjach publicznych,
 • nieprawidłowego zarządzania placówkami oświatowymi,
 • nadużywania władzy,
 • nepotyzmu,
 • nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • przewlekłości postępowań prokuratorskich i sądowych,
 • naruszania przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, przestrzennym i prawa budowlanego,
 • niegospodarności w spółdzielniach mieszkaniowych,
 • nadużywania pełnionych funkcji publicznych (np. mandatu radnego, burmistrza) w celach osobistych, w innych często skomplikowanych sprawach związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej.

Jeśli których z tych problemów dotyczy Ciebie i Twojego otoczenia – nie zwlekaj.

Poinformuj o tym moje biuro poselskie, a my postaramy się zaradzić problemom.

Jestem zawsze otwarta na problemy mieszkańców Mazowsza. Zachęcamy do kontaktu.

 

 

ZOBACZ AKTUALNE SPRAWY W REGIONIE

005 znaczki Terapia refundowana przez NFZ

Bezinterferonowa terapia w leczeniu HCV może być już refundowana przez NFZ. W czerwcu Minister Zdrowia umieścił lek w wykazie leków refundowanych, którego skuteczność według badań wynosi 90-100%.

>> Czytaj więcej

 

005 znaczki Gminny Dom Kultury w Zawidzu

Gmina jest bardzo zaniedbana. Świadczą o tym nie tylko mocno sfatygowane budynki szkół, brak przedszkola, ale i brak Gminnego Domu Kultury.

>> Czytaj więcej

 

005 znaczki Prośby o wzruszenie wyroku

Do Biura Poselskiego wpływa rocznie kilkanaście skarg od osób skazanych prawomocnym wyrokiem z prośbą o wzruszenie sprawy.

>> Czytaj więcej

 

005 znaczki Składowisko odpadów w Zielonce - ciąg dalszy.

Starosta Wołomiński, tuż przed zakończeniem kadencji, zatwierdził projekt budowlany i pozwolił warszawskiemu MPO na budowę składowiska odpadów w Zielonce. Sprawdź jak sprawa potoczyła się dalej, po interwencji Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Julii Pitery.

>> Czytaj więcej

 

005 znaczki Polskie Koleje Państwowe sprzedają nieruchomości wzdłuż torów

Polskie Koleje Państwowe sprzedają nieruchomości wzdłuż torów kolejowych, między innymi w Halinowie (powiat miński). Przez lata grunt przeznaczony był na potrzeby kolei. Od ponad 20 lat kolej dzierżawiła działki przedsiębiorcom, którzy inwestowali w nie budując pawilony handlowe. 

>> Czytaj więcej

 

005 znaczki Sprawdzamy dostępność do terapii logopedycznej

Dla wielu z Nas – Rodziców dowożenie pociech wiele kilometrów na dodatkowe zajęcia logopedyczne, może być zbyt dużym obciążeniem dla domowego budżetu. W rezultacie nasze dzieci trafiają do logopedy raz na dwa – trzy miesiące. Taka forma terapii niestety nie ma większego sensu i nie przyniesie oczekiwanych efektów – alarmuje logopeda z powiatu płońskiego.

>> Czytaj więcej

 

005 znaczki Grecja: Zawieszenie wypłat świadczeń emerytalno-rentowych.

Z dniem 1 marca 2014 r. Grecja zawiesiła wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych między innymi dla beneficjentów mieszkających poza Grecją, w tym dla grupy Polaków. Renty nie otrzymuje np. małoletni, którego ojciec zginął w Grecji w wyniku wypadku przy pracy.

>> Czytaj więcej

 

005 znaczki Skargi właścicieli firm budowlanych

Do biura poselskiego wciąż wpływają skargi właścicieli firm budowlanych, które wykonywały roboty budowlane jako podwykonawcy, a którym nie zostało zapłacone wynagrodzenie.

>> Czytaj więcej

 

 

005 znaczki Uciążliwości zapachowe - ciąg dalszy

Na terenie powiatów mławskiego, sierpeckiego, żuromińskiego, płockiego, przasnyskiego, rozwija się dynamicznie hodowla drobiu oraz przemysłowa hodowla trzody chlewnej.

 

 >> Czytaj więcej

 

005 znaczki Uciążliwości związane z funkcjonowaniem wielkoprzemysłowych ferm zwierząt

 Do biura poselskiego wciąż wpływają informacje od wyborców na temat uciążliwości związanych z funkcjonowaniem wielkoprzemysłowych ferm zwierząt, a także nieprawidłowości przy budowaniu kolejnych tego typu obiektów.

 

 >> Czytaj więcej

 

005 znaczki Rekultywacja środowiska wodno-gruntowego w Ostrowi Mazowieckiej, zanieczyszczonego w wyniku działalności Zakładów Regeneracji Podkładów Kolejowych PKP

 

 >> Czytaj więcej

 

005 znaczki Infrastruktura transportowa Płocka

Do Parlamentu Europejskiego wpłynęła petycja w sprawie infrastruktury transportowej w mieście Płock. Była to dobra okazja, aby bliżej przyjrzeć się infrastrukturze transportowej Płocka

 

>> Czytaj więcej

 

005 znaczki Składowisko odpadów w Zielonce

Starosta Wołomiński, tuż przed zakończeniem kadencji, zatwierdził projekt budowlany i pozwolił warszawskiemu MPO na budowę składowiska odpadów w Zielonce. Przeciwko uciążliwej inwestycji protestują nie tylko mieszkańcy Zielonki, ale także sąsiednich gmin: Halinowa, Sulejówka, Dębego Wielkiego.

>> Czytaj więcej