004 znaczki 100 lat OSP

 

100 - tu letnia historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradzanowie Kościelnym budzi respekt i szacunek. Prezesowi OSP w Gradzanowie Pani Poseł przekazała specjalistyczną prądownicę. Niech służy strażakom następne 100 lat.

 

 

 

004 znaczki Jarmark Raciąski

 

Centralny plac Raciąża zapełnił się kramami i straganami, a to za sprawą czwartego już Jarmarku Raciąskiego. Tradycja jarmarków w Raciążu sięga XI wieku, a Jarmark Raciąski jest namacalnym dowodem, że kultura ludowa przetrwała w świecie pełnym konsumpcjonizmu, jest pielęgnowana i przekazywana najmłodszym. Jeśli Jarmark odbywa się pod sztandarem tradycji, to nie mogło zabraknąć występów, o czym przypomina Władysław Syrokomla w Dziejach literatury w Polsce od pierwiastkowych czasów do XVII w. „Dalej na zbiorach i jarmarkach wędrowni aktorowie w chruścianych szałasach dawali widowiska[...]”. Były występy, ale nie w szałasach, a na scenie i zapewniamy, że nie z chrustu, a z prawdziwego zdarzenia.

 

004 znaczki Warsztaty w Łosicach

 

Współpraca ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju regionalnego. Im szersza, im angażująca więcej osób reprezentujących różne środowiska, podmioty, instytucje i organizacje – tym lepiej. Taka idea przyświeca każdemu przedsięwzięciu z cyklu warsztatów z partnerstwa na rzecz Lokalnego Ożywienia Gospodarczego.

Warsztaty LOG zostały po raz drugi zainicjowane na terenie powiatu łosickiego. Pierwsze, które odbyły się ponad 10 lat temu, skutkowały m.in. zintensyfikowaniem rozwoju uprawy pieczarek w systemie spółdzielczym na tym terenie. Tegoroczną edycję zainicjowała konferencja 24 maja, a pierwsze robocze spotkanie odbyło 28 czerwca. W trakcie spotkania zostały przedstawione informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz dobre praktyki dotyczące partnerstwa międzysektorowego na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Zebrani uczestnicy przeprowadzili podczas warsztatów diagnozę składników środowiska społeczno-gospodarczego w Powiecie Łosickim. Kolejne, trzecie spotkanie odbędzie się we wrześniu br. Celem całego cyklu spotkań jest wypracowanie pomysłów, których realizacja może w istotny sposób przyczynić się do rozwoju gospodarczego regionu.

 

004 znaczki Lech Wałęsa w Siedlcach 

 

W Siedlcach odbył się kolejne spotkanie w ramach Klubu Obywatelskiego. Z mieszkańcami Siedlec i regionu tym razem spotkał się były Prezydent Polski, opozycjonista komunistyczny i legenda „Solidarności” Lech Wałęsa. W spotkaniu uczestniczyło około 400 osób. Hasło przewodnie brzmiało „Porozmawiajmy o Polsce”. Lech Wałęsa odnosił się w swoim wystąpieniu do bieżącej sytuacji w kraju. Poddał analizie czym spowodowane zostały obecne podziały społeczne. Wskazywał na dalsze zagrożenia demokracji w Polsce i apelował do aktywnego i skutecznego angażowania się w życie publiczne i społeczne kraju. Podkreślił też, że błędem poprzednich władz Polski była zła komunikacja i niewsłuchiwanie się w głos obywateli. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a interesującym wystąpieniom prezydenta Wałęsy towarzyszyły również ciekawe zapytania od zebranych, a także wystąpienia emocjonalne zarówno popierające jak i będące w kontrze w stosunku do zaproszonego gościa. Na koniec, już tradycyjnie każdy z uczestników Klubu mógł sobie zrobić zdjęcie z Lechem Wałęsą.

 

004 znaczki Podziękowania od artystów

 

Artystów malujących ustami i nogami pani poseł wspiera i podziwia nie tylko za ogromny talent, ale także za wytrwałość w przełamywaniu barier i własnych ograniczeń. Bardzo dziękujemy za piękne prace