004 znaczki Dzień Pamięci 

 

Na dziedzińcu Kościoła św.Michała Archanioła w Płońsku, odbyły się uroczystości poświęcone Narodowemu Dniu Pamięci"Żołnierzy Niezłomnych". Delegacje przybyłe na uroczystości złożyły kwiaty przy tablicy upamiętniającej poległych w walce o niepodległość w latach 1939 - 1956

 

 

 

004 znaczki Wyniki konkursu

 

brawa

 

Serdecznie dziękujemy za udział w pierwszym etapie wszystkim uczestnikom. Poniżej lista zwycięzców w kolejności alfabetycznej:
Weronika Bielak - I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach
Jakub Boruta -I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach
Dawid Czeczelewski -I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach
Adrian Dybowski - ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach
Gabriela Izdebska - I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach
Hubert Jastrzębski - II LO im. Królowej Jadwigi w Siedlcach
Jakub Krzysztof Kiełczykowski - I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach
Jakub Kozak - ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach
Aleksandra Łukasik - I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach
Jakub Mitrzak - I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach
Jakub Mendza - I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach
Filip Piskorski - I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach
Mateusz Sawicki - I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach
Zuzanna Sobiczewska - I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach
Weronika Wiśniewska - I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach
Tomasz Zawadzki - II LO im. Królowej Jadwigi w Siedlcach
Życzymy powodzenia w II etapie, który odbędzie się 23 marca 2018 roku - godz. 11:00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie - Filia w Siedlcach, ul. Pułaskiego 19/21, sala 118.
Przypominamy, że w II etapie uczestnicy będą poproszeni o przedstawienie przygotowanej wcześniej przez siebie prezentacji multimedialnej w języku angielskim na temat „Kim chcę zostać? Gdzie chcę żyć i pracować w przyszłości?” Prezentacja uczestnika nie może przekraczać 15 minut. W zadaniu istotne jest aby kreatywnie pokazać swoją wizję osobistej przyszłości. Dostrzec swój potencjał. Pokazać swoje pasje i zainteresowania oraz marzenia i cele, które pragnie się zrealizować. Zmieniający się rynek pracy, zwłaszcza ze względu na wszechobecną cyfryzację sprawia, że pojawiają się nowe zawody i możliwości pracy w globalnym świecie, może uczestnik dostrzega szansę w związku z tym, jeśli tak – proszę to pokazać. Cenne w zadaniu będzie również zaprezentowanie możliwości wynikających z członkostwa Polski w UE w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego, w tym zwłaszcza w zakresie swobody przemieszczania się i podejmowania wykształcenia lub pracy.

004 znaczki Zapusty mazowieckie

 

Tradycyjnie już, w ostatnią niedzielę karnawału, już po raz 37 odbył się Przegląd Zespołów Zapustnych „Mazowieckie Zapusty 2018”. W tegorocznym przeglądzie uczestniczyły 23 zespoły z całego Północnego Mazowsza. Roztańczone, rozśpiewane i barwne korowody przebierańców idących przez wioskę oznaczały czas zapustów, czas by pożegnać zimę, a przywitać wiosnę. Dlatego, żeby tradycji stało się zadość, zapustni przebierańcy zawitali w tym roku do miejscowości Nowa Krępa. Zachęcamy, aby sprawdzić kogo można było spotkać na ulicach! 

 

 

004 znaczki Aukcja charytatywna

 

Doroczny, już XI Bal Charytatywny w Płońsku odbył się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Płońska, pana Andrzeja Pietrasika i zorganizowany został dzięki energii Moniki Zimnawody, przewodniczącej Koła TPD w Płońsku. Zabawa była szampańska. Pani poseł dziękuje hojnym nabywcom albumu "Jan Paweł II", który przekazała na aukcję

 

 

004 znaczki I etap konkursu 

 

Ponad 50 uczestników z 4 siedleckich szkół ponadgimnazjalnych zmierzyło się 2 lutego br. z tematyką funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, Unii Europejskiej oraz europejskiego rynku pracy. Zwycięzcy I etapu IV Konkursu Wiedzy o Parlamencie Europejskim już 23 marca w siedzibie siedleckiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy będą prezentowali swoją wizję kariery zawodowej i osobistej. II etap będzie tym trudniejszy, że jego uczestnicy będą omawiali własne pomysły w języku angielskim, co w połączeniu z oceną technik autoprezentacji i presją czasu jest nie lada wyzwaniem.
Głównym celem organizacji konkursu jest zachęcenie uczniów siedleckich szkół ponadgimnazjalnych po poznania historii i działalności Parlamentu Europejskiego oraz polskich przedstawicieli w tej instytucji, a także propagowanie wiedzy na temat europejskiego rynku pracy, sytuacji młodzieży w Unii Europejskiej i możliwości jakie daje młodym ludziom członkostwo Polski w UE.


Pierwszym etapem konkursu był tradycyjnie test.  Wszyscy uczestnicy pierwszego etapu konkursu otrzymali pamiątkowe upominki oraz certyfikaty potwierdzające udział.
W II etapie konkursu oceniane będą przede wszystkim kreatywność, pomysłowość i umiejętność zaprezentowania siebie i swoich mocnych stron w języku angielskim. Co najmniej szóstka zwycięzców pojedzie w czerwcu 2018 roku na autokarowy wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli!


Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach oraz Biuro Krajowe Poseł do Parlamentu Europejskiego Julii Pitery W imieniu Organizatorów, szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć partnerom, dzięki wsparciu których mogliśmy przekazać uczestnikom drobne upominki:
- Parlamentowi Europejskiemu – Biuro Informacyjne w Warszawie- Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Europejskich - Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów w Warszawie
- Firmie Krynica Vitam