004 znaczki Inauguracja w Płocku

 

To już 51 rok akademicki w filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów !

 

 

 

 

 

001 znaczki Debata. Europejski Trybunał Obrachunkowy

 

Wystąpienie Pani Poseł w trakcie Debaty na temat sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za 2016

 

Europejski Trybunał Obrachunkowy odgrywa ważną rolę w procesie budowania zaufania obywateli do Unii Europejskiej, zwłaszcza w ostatnich latach naznaczonych negatywnymi, często dramatycznymi zdarzeniami, które bywają cynicznie wykorzystywane przez populistycznych polityków do budowania własnej siły kosztem jedności Unii Europejskiej. I właśnie na tle tych zjawisk prawidłowe funkcjonowanie instytucji europejskich i prawidłowe gospodarne zarządzanie pieniędzmi obywateli staje się szczególnie ważne. Dlatego z zadowoleniem trzeba przyjąć wyniki podane w sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za 2016 rok. Miejmy nadzieję, że utworzenie izby odpowiedzialnej za kontrolę finansowania Unii Europejskiej i administracji oraz Komitetu ds. Kontroli Jakości dodatkowo podniosą jakość postępowań kontrolnych. Podobnie jak ustanowienie izb, z których każda zajmuje się określonym obszarem tematycznym, pozwoli na pogłębienie procesu specjalizacji. Trzeba też odnotować fakt, że w 2016 roku wszystkie sprawozdania roczne i specjalne zostały zrealizowane zgodnie z planem oraz że aż 80 % z nich opublikowano w przewidzianym wcześniej terminie. Ważne jest też, że w 2016 roku blisko 70 % sprawozdań specjalnych opracowano w czasie krótszym niż dotychczasowy termin docelowy. Efekty tych wysiłków organizacyjnych będziemy mogli wstępnie ocenić w przyszłym roku.

004 znaczki Inauguracja

W głównej Auli Wydziału Humanistycznego siedleckiego Uniwersytetu społeczność akademicka zainaugurowała nowy rok akademicki. W wystąpieniach władz uczelni i zaproszonych gości odnoszono się przede wszystkim do zmian związanych z planowaną reformą tzw. Konstytucją dla nauki czyli Ustawą 2.0. Za jej sprawą mają być dokonane zmiany w polskim szkolnictwie wyższym. Jednym z najważniejszych punktów uroczystości była oczywiście immatrykulacja studentów I roku. Po złożeniu uroczystego ślubowania studenci po raz pierwszy nałożyli akademickie czapki. Po wręczeniu nagród, wyróżnień oraz medali za długoletnią pracę prof. dr hab. Stanisław Faliński z Wydziału nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH wygłosił wykład inauguracyjny pod tytułem "Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnych” 

 

 

 

004 znaczki Spotkanie samorządowców

 

29 września Powiat Żuromiński obchodził swoje święto. Kluczowym punktem uroczystości była uroczysta sesja samorządowa. Coroczne spotkanie samorządowców z powiatu żuromińskiego jest okazją do podsumowania zrealizowanych projektów. Muzycznym dopełnieniem uroczystego spotkania był doskonały koncert lokalnych wokalistów.

 

 

 

 

 

 

 

004 znaczki Wywiad w Radiu Sochaczew

 

Wbrew pozorom, europoseł, jeśli chce, może być bardzo blisko spraw mieszkańców swojego regionu. Pani Poseł, każdą wolną chwilę stara się spędzić w terenie. Czym się zajmuje ? Zapraszamy do odsłuchania wywiadu 

 

WYWIAD  <KLIKNIJ>

 

soch