004 znaczki 11 Listopada w Bulkowie 

 

Asystentka Pani Poseł  Milena Figórska uczestniczyła w Święcie Niepodległości w Bulkowie.