004 znaczki Spotkanie z uczestnikami Erasmus +

 

Julia Pitera spotkała sie  z młodymi siedleckimi uczestnikami międzynarodowego projektu partnerskiego „Fit for Work in Europe” realizowanego w ramach programu „Erasmus+”.
Wśród pytań kierowanych do Europosłanki, siedlecką młodzież najbardziej interesowały kwestie emigracji edukacyjnej i zarobkowej młodzieży. Uczniowie pytali się jak te procesy wpływają na sytuację gospodarczo-społeczną Polski. Ponadto interesowało ich czy można, a jeśli tak to jak, powstrzymać ujemne skutki „drenażu" najzdolniejszych młodych ludzi przez bogatsze od Polski kraje Europy. Dyskusja była żywiołowa i bardzo interesująca. Posłanka zwracała uwagę na to, by kwestie migracji nie postrzegać wyłącznie negatywnie, że niektóre jej aspekty przyczyniają się do przepływy myśli, idei i dynamizowania wyrównywania różnić między poziomami rozwoju poszczególnych państw. Spotkanie odbyło 3 marca w Siedlcach w siedzibie Urzędów Pracy.
Siedleckie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. świętej Królowej Jadwigi wspólnie ze szkołami w Lahr (Niemcy), Tarragona (Hiszpania), Debreczyn (Węgry), Hennebont (Francja) uczestniczy w przedsięwzięciu w ramach programu Erasmus+, które realizowane jest w latach 2014-2017.
Projekt „Fit for Work in Europe” ma na celu przygotowanie młodych ludzi do europejskiego rynku pracy oraz zapobiec wykluczeniu społecznemu. Uczniowie z Siedlec gościli u siebie swoich kolegów z innych europejskich krajów w 2015 roku, w 2016 roku byli z rewizytą w kolejnych partnerskich szkołach na Węgrzech, we Francji i w Hiszpanii a w dniach 22-29 kwietnia 2017 udadzą się do Lahr (Niemczech) na ostatnie spotkanie partnerskie połączone z wizytą i debatą w Parlamencie Europejskim w Strassburgu. Koordynatorem projektu jest Pani Elżbieta Zadrożniak nauczycielka II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach.