wzruszenie

 

Fotolia 85009236 XSDo Biura Poselskiego wpływa rocznie kilkanaście skarg od osób skazanych prawomocnym wyrokiem z prośbą o wzruszenie sprawy. Skarżący kwestionują zapadłe orzeczenia, rzetelność przeprowadzonego procesu. Po analizie sprawy Pani Poseł  Julia Pitera często występuje z prośbą do Prokuratora Generalnego o ponowne zbadanie akt, co w zasadzie wyczerpuje możliwość pomocy. Sądy są władzą odrębną, a sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.  Wyrok może być wzruszony tylko w drodze przewidzianej przez ustawę.